Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

Ondersteuning aan bewoners

Door: Gemeente Den Haag
4 mei 2022

VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid

In sommige delen van de wijk is er sprake van armoede. Het verschil tussen arm en rijk is groot.Armoede gaat soms samen met andere problematiek als drank- en drugsgebruik, drugshandel, eenzaamheid en psychiatrische problemen.Welzijn Scheveningen biedt in de Mallemok verschillende voorzieningen aan voor minima-inkomens, zoals de kleding- en voedselbank, een kapper en fietsenmaker. Ook de gemeente zet zich in om mensen met wie het niet goed gaat te helpen.Het Havenkwartier is een gevarieerde wijk met verschillende op zichzelf staande buurten. Dit is verklaarbaar door de ligging van de wijk, met de haven in het midden. 92% Van de respondenten spreekt regelmatig mensen uit de buurt. Vaak is er meer binding met de buurt dan met de wijk. Sommige bewoners willen meer saamhorigheid en sociale samenhang. Nieuwe bewoners missen een warm welkom en verbondenheid met de wijk.Actiepunten

  • Meer aandacht voor armoede en maatregelen om dit tegen te gaan.

  • Het loket van helpdesk Geldzaken opnieuw opstarten in de Mallemok. Hier kunnen bewoners terecht met vragen over geld, inkomen en toeslagen.

  • Oprichten Lief & Leedstraten voor meer verbinding in de straat. Met kleine presentjes zoals een kaartje of plantje helpt dit initiatief eenzaamheid tegen te gaan en de sociale cohesie te vergroten.

  • Onderzoeken inzet van een Community Builder om (oude en nieuwe) bewoners en ondernemers met elkaar te verbinden en zich samen in te zetten voor een fijne wijk.

  • Nieuwe bewoners warm welkom heten.

Reacties

Opmerkingen

Nog geen opmerkingen gedeeld

Vragen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Opnieuw

Annuleren