Spring naar inhoud

Stemmen

laden...
0
0
0
0
0
0

Status

Aanpak verkeersoverlast en verkeersveiligheid

Door: Gemeente Den Haag
16 mei 2022

https://havenkwartieraanzet.denhaag.nl/reageren-concept-agendapunten

De meerderheid van de bewoners ervaart verkeersoverlast in de wijk. Het gaat hierbij vooral om hardrijdende auto’s. De Westduinweg, Kranenburgweg, Houtrustweg, de Van Boetzelaerlaan en rond de haven worden genoemd als plekken waar vaak te hard wordt gereden. Opgevoerde auto’s zorgen daarnaast ook voor geluidsoverlast. Te hard rijden zorgt voor gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld voor spelende kinderen en bij het oversteken.Bewoners vinden dat er teveel verkeer is. Vooral in de zomerperiode en op de Westduinweg. Bewoners willen meer snelheid remmende maatregelen, zoals flitspalen, drempels en zebrapaden.Verkeersveiligheid gaat om meer dan snelheid. Op de Kranenburgweg ontbreekt bijvoorbeeld een fietspad. Plekken met beperkt zicht, zoals de kruising bij Koffiehuis Leny op Treilerdwarsweg en Schokkerweg, zorgen voor onveilige situaties.Actiepunten

  • Snelheidsbeperkende maatregelen op de toegangswegen naar de haven. Denk aan meer verkeersdrempels of de inzet van een roulerende snelheidsmeter.

  • Verkeersveiligheid verbeteren. Onder andere door de mogelijkheden voor een fietsstrook op de Kranenburgweg te onderzoeken.

  • Voortzetten Actieplan Scheveningen in 2022. Regelmatige acties tegen parkeer- en geluidsoverlast, straatraces en het gebruik van alcohol, lachgas en drugs. Ook wordt het meldpunt overlast Scheveningen voortgezet.

Reacties

Opmerkingen

melvin | 18 mei 2022 16:13

Ben erg verbaasd dat alleen deze drie wegen hier staan.
Van Boetzelaerlaan is geweldige racebaan voor auto’s en motoren met nota bene een speeltuin in het midden waardoor kinderen moeten oversteken.

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:29

Bij de gemeente zijn nauwelijks meldingen over de Van Boetzelaerlaan bekend. Wel kan het zijn dat wanneer maatregelen worden getroffen op bepaalde wegen, verkeer (en daarmee de overlast) zich verplaatst naar andere wegen in de omgeving, het zogenaamde waterbedeffect. Het handhaven op verkeersoverlast is een taak van de politie. Deze overlast kan gemeld worden bij het Meldpunt Overlast Scheveningen.c. | 18 mei 2022 18:50

Op drukke dagen, dus niet alleen op zomerse dagen, minder verkeer binnen laten. Parkeren op straat veel duurder maken dan parkeren in parkeergarage.

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:30

De gemeente zet in op zoveel mogelijk met fiets, deelmobiliteit en OV naar Scheveningen reizen op mooie dagen, en parkeren buiten Scheveningen – bijvoorbeeld met Park&Beach en Park&Ride. Daarnaast wordt gewerkt aan een parkeerstrategie voor de kuststrook, waarbij ingezet wordt op parkeren voor strandbezoekers zoveel mogelijk in de parkeergarages binnen en buiten Scheveningen, en parkeren op straat voor bewoners en hun bezoek.Gerrit | 19 mei 2022 13:21

Het terugdringen van het te hard rijden op o.a. de Westduinweg moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd voordat er gewonden en/of doden vallen. Tevens moet er veel meer worden gecontroleerd op de knallende uitlaten van de motoren, auto's en scooters. Het rijgedrag van deze aso's is tijdens mooi weer in de zomer niet te tolereren. De controles die steekproefsgewijs worden uitgevoerd hebben duidelijk effect tijdens mooi weer en drukte rondom het havengebied. Bij slecht weer geen of weinig effect.

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:31

Het handhaven op verkeersoverlast is een taak van de politie. Deze overlast kan gemeld worden bij het Meldpunt Overlast Scheveningen. Het uitvoeren van integrale handhavingsacties maakt ook in 2022 weer onderdeel uit van het Actieplan.Anne | 19 mei 2022 05:31

Op de westduinweg het tweede zebrapad bij Oranjeschool ook wat aan doen graag. Er is geen stoplicht . Auto's stoppen vaak ook niet en rijden te hard.

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:33

Voor de aanleg van zebrapaden hanteert de gemeente richtlijnen, waarbij onder andere gekeken wordt naar geloofwaardigheid van een zebrapad. Wanneer twee zebrapaden dicht bij elkaar liggen, neemt de geloofwaardigheid af en zullen automobilisten minder snel geneigd zijn om te stoppen. Het huidige zebrapad is voorzien van verkeerslichten om de oversteek te vergemakkelijken, een extra zebrapad op korte afstand hiervan voegt dus niet veel toe en kan zelfs averechts werken.Cees | 19 mei 2022 09:20

Fietspad langs kranenburgerweg:
- Verleng en verbreed dit tot de Helling weg.
- Afslag richting houtrustweg is te eng (te weinig ruimte)
- Maak er een voorrangsfietspad van.
- Kruising Westduinweg/Duindorpdam/Kranenburgerweg is zowel voor auto's als fietsers onoverzichtelijk. Maak daar een rotonde zoals bij Westduinweg/Lelykade/Schokkerweg

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:35

De Kranenburgweg is een tijdelijke situatie, zolang er nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Om de situatie te verbeteren is het voorstel om fiets(suggestie)stroken aan te leggen op het gedeelte waar 30km/u geldt. In de uiteindelijke situatie wordt de Kranenburgweg ingericht als 30km-zone, en wordt fietsoversteek verbeterd.Gerrit | 19 mei 2022 13:27

· Voortzetten Actieplan Scheveningen in 2022. Regelmatige acties tegen parkeer- en geluidsoverlast, straatraces en het gebruik van alcohol, lachgas en drugs. Ook wordt het meldpunt overlast Scheveningen voortgezet. De controles hiervan kunnen wat mij betreft, vooral in de zomer en bij mooi weer, vooral in de avond en om de dag worden uitgevoerd.

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:36

Het Actieplan Scheveningen wordt in 2022 voortgezet. Het uitvoeren van integrale handhavingsacties maakt ook in 2022 weer onderdeel uit van het Actieplan.Gerrit | 19 mei 2022 13:32

Flitspalen lijken mij geen overbodige luxe en zal het racegedrag zeker verminderen. Ook verkeersdrempels en meer zebra's zullen meehelpen aan de veiligheid van de fietsers en kinderen op o.a. de drukke Westduinweg en andere omliggende straten.

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:45

Het is vanuit de gemeente de ambitie om op meer plaatsen in Den Haag flitspalen te zetten, maar het duurt gemiddeld 1,5 jaar voordat er duidelijkheid is of er op een locatie een flitspaal geplaatst kan worden of niet. Het OM beslist hierover en hanteert daarbij strenge normen, waaronder de snelheid en het aantal ongevallen. De gemeente heeft hier geen zeggenschap in.Monique | 19 mei 2022 14:05

Meer handhaving op "huftergedrag" auto's havengebied

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:46

Dit is onderdeel van het Actieplan Scheveningen, en een taak van de politie en Handhaving. Verkeersoverlast kan gemeld worden bij het Meldpunt Overlast Scheveningen.Jesse | 19 mei 2022 19:37

Maak het op de Dr. Lelykade verboden op stil te staan en enkel toegestaan om te parkeren in de vakken. Auto's en taxi's gooien maar overal hun auto, soms voor langere tijd, stil

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:58

Er bestaat op de Dr Lelykade nog steeds de functie havengerelateerde activiteiten. Een parkeerverbod is dan ook niet haalbaar in dit gebied.Olfien | 19 mei 2022 23:08

Het is op dit moment weer erg met geluidsoverlast van idiote auto's die veel lawaai produceren en veel te hard rijden. De drempels hebben totaal geen effect gehad. Ze racen gewoon tussen de drempels. De 30km zone komt ook totaal niet uit de verf. Het visitekaartje dat de haven zou kunnen zijn voor internationale gasten wordt teniet gedaan door debielen in vaak gehuurde auto's die racen en met de deuren open disco spelen. Om nog maar te zwijgen over drugsgebruik, lachgas etc. Ik schaam me soms.

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:58

Het handhaven op verkeersoverlast is een taak van de politie. Deze overlast kan gemeld worden bij het Meldpunt Overlast Scheveningen.Anoniem | 3 juni 2022 10:10

Behalve Vekeersveiligheid & overlast lees niets over verkeersdruk!

Heden is het in de woonwijkstraten Datheenstraat en Menninck en Koppelstokstraat erg druk met "shoppend" verkeer ACtion Kruidvat & Jumbo en zoekend verkeer voor de Horeca!
De voorgenomen afsluiting van de van bergenstraat zal deze overlast verergeren wanneer voornoemde straat wordt afgesloten zal er "nog" meer verkeer door de woonwijk havenkwartier rijden startend vanaf de Westduinweg door de Datheenstraat.

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 13:59

Bezoekers van de Action en Kruidvat zullen door de Koppelstokstraat blijven rijden, ongeacht de rijrichting. Wel is de verwachting dat overig verkeer minder gebruik zal maken van deze route met het afsluiten van de Van Bergenstraat, aangezien via deze route de wijk niet meer verlaten kan worden.Anoniem | 3 juni 2022 10:11

Een maatregel kan helpen door éénrichtingsverkeersborden dusdanig te plaatsen dat de Datheenstraat alleen uitgaand verkeer vanuit de woonwijk. Overig verkeer "shoppend" verkeer ACtion Kruidvat & Jumbo en zoekend verkeer voor de Horeca via Dr Lelykade en of via de rotonde bij de Schokkerweg / Westduinweg laten instromen.

Klassieke lantaarn palen om de buurt minder industriële look te geven mis ik ook!

Reageren
Marjolein Gemeente Den Haag | 21 juni 2022 16:22

Op de Datheenstraat geldt al grotendeels eenrichtingsverkeer. Met het omdraaien van de rijrichting zal de hoeveelheid verkeer niet afnemen, enkel van richting veranderen.Vragen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Opnieuw

Annuleren