Spring naar inhoud

Privacyverklaring Havenkwartier aan Zet

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

  • Het verzamelen van informatie via een vragenlijst, van 7 tot en met 28 maart 2022.
  • De mogelijkheid bieden voor bewoners om zich aan te melden voor een bijeenkomst op 10 mei 2022.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen wijkagenda te komen voor Havenkwartier.

Categorieën persoonsgegevens

  • Naam: van 7 maart tot en met 10 mei 2022 vragen we mensen die zich opgeven voor de bijeenkomst om hun naam op te geven.
  • E-mail: van 7 maart tot en met 10 mei 2022 vragen we mensen die zich opgeven voor de bijeenkomst om een e-mailadres, zodat we ze een e-mail kunnen sturen met de adresgegevens van de bijeenkomst.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Havenkwartier aan Zet geldt het volgende:

  • Eind mei 2022 worden de gegevens die zijn verzameld met de vragenlijst vernietigd.

Na afronding van het project wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Achterliggende databases worden dan wel verwijderd: eventueel geregistreerde namen, e-mailadressen en IP-adressen worden verwijderd.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Opnieuw

Annuleren