Spring naar inhoud

Resultaten van de vragenlijst

Bewoners konden in een vragenlijst aangeven wat er volgens hen nodig is en/ of beter kan in de wijk. Maar liefst 737 bewoners hebben de enquête ingevuld, dat is 11% van de bewoners.

Op 10 mei praatte de gemeente met bewoners, ondernemers en partners over de resultaten. Ook kunnen bewoners tussen 11 en 25 mei online reageren op de   voorlopige agendapunten. Daarna kunnen bewoners stemmen op de drie agendapunten die zij het belangrijkst vinden.

Translate this page

Thuis in de wijk

Fijn, mooi en gezellig zijn woorden die bewoners vaak noemen in hun beschrijving van de wijk. Niet verrassend schrijven veel bewoners van het Havenkwartier positief over de haven, het strand en de zee die vlakbij zijn.

Maar liefst 95% van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld is het (een beetje tot helemaal) eens met de stelling ‘ik voel me thuis in mijn buurt.’ Bewoners uit het Geuzenkwartier zijn het daar vaker ‘helemaal mee eens’ dan bewoners uit Vissershaven.

Leukste plek in de buurt

Veruit de meeste mensen noemen de haven als de leukste plek in de wijk. Ook het strand en de zee wordt heel vaak genoemd. Bewoners van Vissershaven noemen deze plekken wat vaker dan bewoners van het Geuzenkwartier. ‘De Fred’, ook een populaire plek in de buurt wordt door hen wat vaker genoemd.

De duinen en de boulevard zijn ook fijne plekken om te zijn, al gaat er niets boven eigen huis en straat volgens een aantal respondenten als fijnste plek in de buurt. Met de stelling ‘Ik ben tevreden met mijn eigen woning’ blijkt maar liefst 95% van de respondenten het (een beetje tot helemaal) eens te zijn. 

Ontwikkeling van de wijk

Bijna zes op de tien bewoners zijn het (een beetje tot helemaal) eens dat de buurt steeds beter wordt. 45% Vindt van niet.

Er wordt nog flink gebouwd in de wijk. Bewoners zijn blij met de nieuwbouw, anderen vinden dat er teveel gebouwd wordt en dat het veel te vol wordt. Een aantal ziet de hoogbouw met lede ogen aan. Het gaat volgens hen ten koste van de Scheveningers en ook zijn een aantal mensen hun uitzicht kwijtgeraakt. Enkele mensen ervaren frictie tussen bedrijven en bewoning en een paar bewoners vinden dat de bewoners te weinig inspraak hebben (gehad) op de plannen. Daarnaast klinken er wat klachten over de werkzaamheden, er staan overal hekken en afval en zand van de bouw waait de wijk in.

Buiten de nieuwbouw zien een aantal bewoners ook graag een stop op de dakopbouwen in de wijk. Daarnaast klagen bewoners over de bouwcontainers die bij verbouwingen soms heel lang in straat staan.

Bekijk alle resultaten

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Opnieuw

Annuleren