Spring naar inhoud

Wijkprofiel

Het wijkprofiel geeft een beeld van de wijk. Daarmee kijkt de gemeente samen met partners, bewoners en ondernemers uit de wijk wat goed gaat, wat beter kan en waar kansen en risico’s liggen. Het onderzoek bestaat uit cijfers van de wijk.

Google Translate Translate this page
Kaart van Havenkwartier

Toelichting op de cijfers

Het Havenkwartier bestaat uit 2 buurten; Vissershaven en (een deel van) het Geuzenkwartier. In totaal wonen hier 8.512 mensen. Vissershaven heeft 4.265 inwoners en 2.250 huishoudens. Het aantal inwoners is de afgelopen 5 jaar explosief gestegen met 33%. Geuzenkwartier heeft 4.247 inwoners en 2.081 huishoudens.
 

1. Inwoners naar leeftijd

Het aantal 65-plussers is in het Havenkwartier hoger dan in heel Den Haag. Dit zie je ook terug in de gemiddelde leeftijd van de wijk. Deze is 42,5 jaar. Het Haags gemiddelde is 39 jaar.

In deze grafiek zie je hoe de inwoners naar leeftijd zijn verdeeld.

2. Samenstelling van de huishoudens

Het aantal eenpersoonshuishoudens ligt in het Geuzenkwartier iets onder het gemiddelde van Den Haag en in Vissershaven net iets boven dat gemiddelde. Er wonen meer samenwonenden zonder kinderen. In het Geuzenkwartier wonen meer gezinnen dan in de rest van Den Haag.

Op deze grafiek zie je de huishoudens naar samenstelling.

3. Migratieachtergrond

Het Havenkwartier heeft een relatief grote groep bewoners met een Nederlandse achtergrond. Ruim twee derde heeft een Nederlands achtergrond en bijna een derde heeft een migratieachtergrond.

Het Havenkwartier heeft een relatief grote groep bewoners met een Nederlandse achtergrond. Ruim twee derde heeft een Nederlands achtergrond en bijna een derde heeft een migratieachtergrond.

4. Voorraad woningen

Het aantal woningen in Vissershaven is de afgelopen 6 jaar met 23,4% gestegen. Het aantal inwoners is hier met 33% gestegen. Het aantal woningen in het Geuzenkwartier is stabiel gebleven. Het aantal inwoners daar is de afgelopen 5 jaar met 5% gedaald. 

5. Hittestress

Vissershaven is zeer gevoelig voor hittestress. Op warme dagen wordt maar liefst 30,5% aan oppervlakte aangemerkt als ‘aanzienlijk warmer’. Dit komt omdat er veel ‘versteende gebieden’ zijn. Hoewel de buurten aan elkaar grenzen speelt dit niet in Geuzenkwartier. Daar wordt maar 1,8% van de oppervlakte aangemerkt als ‘aanzienlijk warmer’. Het Haags gemiddelde is 3%.

Op deze afbeelding zie je waar in Den Haag het warm is

6. Afstand tot voorzieningen

De gemiddelde afstand tot een basisschool in Vissershaven is iets groter (700 meter) dan gemiddeld in Den Haag (500 meter) en in Geuzenkwartier is dat lager dan gemiddeld (400 meter). Op gemiddeld 600 meter zit een huisartsenpraktijk en op gemiddeld 500 meter een grote supermarkt. Een andere dagelijkse levensmiddelenwinkel bevindt zich gemiddeld op 200 meter afstand.

Op deze grafiek zie je de afstand tot verschillende voorzieningen

7. Overlastmeldingen

In 2020 zijn het Havenkwartier 705 meldingen van overlast gedaan. Dat zijn omgerekend 843 meldingen per 10.000 inwoners. Dat is hoger dan het gemiddelde van Den Haag (708) en komt vooral door het hoge aantal meldingen (1.290 per 10.000 inwoners) in Vissershaven. De meeste meldingen gaan over  overlastgevende jeugd.

Op deze grafiek zie je hoeveel overlastmeldingen er zijn in de wijk.

8. Geweldsdelicten

In 2020 zijn in het Havenkwartier 89 geweldsdelicten gemeld. Omgerekend zijn dat 106 geweldsdelicten per 10.000 inwoners en dat is hoger dan het gemiddelde van Den Haag (80). Dat komt vooral door het hoge aantal delicten per 10.000 inwoners in Vissershaven (163). In Geuzenkwartier waren het per 10.000 inwoners 50 geweldsdelicten. Dat ligt onder het gemiddelde van Den Haag.

Op deze grafiek zie je het aantal geweldsdelicten per gebied.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Opnieuw

Annuleren